top of page

Viesnīca

CV

Muižas ēkas rašanās laiks

2018-2020

2020. gada 1.augustā

Istabiņas

Pēc dažādu vēsturisko avotu datiem Usmas muiža tika izveidota 19 gs. sākumā. Muižas komplekss netiks būvēts uzreiz viss, bet gan pa daļām.

Notiek muižas renovācijas un būvniecības darbi

Darbību uzsāk Usmas muiža kā viesnīca, restorāns un SPA centrs

Viesnīcā ir eleganti aprīkotas vienpadsmit istabiņas

bottom of page