top of page

​Mūsu viesnīca pirms 100 gadiem...

Usmas muižas teritorijā agrāk bijis zvejnieku ciems ar mazām mājiņām. Sākoties vācu laikam, ciems izputējis un uzcelta muiža.

1687.gadā Lielrendas muižu ieguva poļu dienestā kalpojošais kambarkungs un Telšu novada stārasts (Oberst) Jirgens Georgs fon Firkss. J.G.Firksa laikā Lielrendas muižas zemē kā atsevišķa vienība tikusi izdalīta Usma, Lāčlauki. Īpašnieku maiņas rezultātā, 18.gs.pirmajos gadu desmitos par Lielrendas un Usmas muižu īpašniekiem kļuva fon der Brigenu (Bruggen) dzimtas piederīgie.

Usmas muiža ir bijusi kroņa (valsts) muiža. Tai apkārt bijušas zemnieku sētas. Vietvārdu nosaukumos muižas vārds izskausts ar 1936.g.likumu par lauku nekustamo īpašumu pārdēvēšanu. Savulaik Usmas muiža varējusi lepoties ar veselu ēku kompleksu – dzīvojamo ēku, magazīnas klēti, šķūņiem un staļļiem. Līdz mūsdienām saglabājušies stallis un maga-zīnklēts, kurā šobrīd darbojas viesnīca “Usmas muiža”.

Tagadējā Usmas pagasta teritorijā vēl bijušas Grenču (Graenzhof) un Zaļā (Gruenhof) muiža, kā arī Šarlotes pušmuiža.

1935.gadā Usmas muižā atradusies Rendas virsmežniecības Usmas mežniecība. Gadu gaitā magazīnklēts ēka izmantota gan kā veikala telpas, gan kā nabagmāja.

bottom of page